Besplatan broj: 0800 50 60 | info@spring-life.eu |

Certifikati

podijeli

Našim korisnicima želimo zajamčiti sigurnost kod korištenja svih Spring dodataka prehrani koju dokazuju certifikati

Spring proizvodi zadovoljavaju najstrože kriterije i posjeduju sljedeće certifikate:

GMP gmp

(engl. Good Manufacturing Practices) – ovaj certifikat podrazumijeva smjernice koje osiguravaju da su proizvodi visoke kvalitete te da ne posjeduju nikakav rizik za zdravlje korisnika. GMP certifikat jamči usklađenost sa strogim pravilima i standardima, a propisi nastoje minimizrati mogućnost da dođe do bilo kakve greške u proizvodnji. GMP certifikat pod okriljem je Svjetske zdravstvene organizacije i redovito se obnavlja.

Da bi proizvođač zadovoljio uvjete za dobivanje GMP certifikata, mora zadovoljiti sljedeće korake:

  • Kontrolu svih aspekata proizvodnje: prostora, sirovina, obrazovanja, osobne higijene zaposlenih.
  • Za pojedine procese jasno su definirane detaljne pismene procedure koje mogu imati utjecaj na kvalitetu konačnog proizvoda.
  • Individualni proces proizvodnje mora imati dokumentirani dokaz o ispravnoj proceduri proizvodnje za svaki proizvod.
  • Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) definirala je detaljna uputstva za GMP, koja mogu biti različita za svaku državu, u skladu s vlastitim zahtjevima, međutim, moraju biti u skladu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

 

haccpHACCP


(engl. Hazzard Analysis and Critical Control Points)
– je međunarodno priznata metoda koja proizvođačima u lancu prehrambene industrije pomaže kod identifikacije rizika u očuvanju sigurnosti hrane, sprečavanju opasnosti i osiguravanju zakonske usklađenosti.

To je zapravo sistem kontrole kompletne prehrambene industrije, za svaku proizvodnju, obradu i distribuciju hrane.

HACCP je također i standard za proizvođače u prehrambenoj industriji kojim se osigurava sigurnost hrane i dodataka prehrani.

Glavni cilj HACCP-a je sigurnost hrane i dodataka prehrani.

 

fdaFDA


(engl. 
Food And Drug Administration) – američka Agencija za hranu i lijekove koja odobrava plasman hrane, dodataka prehrani i lijekova na tržište.

 

Povezano

Istraživanja

Pratimo najnovija istraživanja na području dodataka prehrani, njihovih sastojaka i djelovanja na organizam i prema tome stvaramo premium proizvode

SAZNAJTE VIŠE

Pratite nas

Copyright Spring 2018.